Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kad Debit Perbankan Internet Berdasarkan Buku Simpanan
Kad Debit
Perbankan Internet
Berdasarkan Buku Simpanan

Kelayakan

  • Individu berumur 50 tahun dan ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan, dengan syarat salah seorang individu berumur 50 tahun ke atas.
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan atau pasport
  • Deposit permulaan minimum RM500

Kadar Keuntungan

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% p.a.)
Sehingga 25,000 0.20
Sehingga 100,000 0.80
Lebih 100,000 1.25

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.