Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Nota Penting : CIMB telah menyahaktifkan sementara fungsi pembukaan Akaun-i OctoSavers untuk pelanggan baharu bank. Sebagai alternatif, pelanggan baharu boleh mempertimbangkan senarai akaun/-i simpanan dan semasa yang lain melalui eForm kami.

Manfaat & Keistimewaan

Ganjaran Segera Tanpa Yuran Tahunan Pembukaan Akaun Digital Penghantaraan Kad Debit
Ganjaran Segera
Tanpa Yuran Tahunan
Pembukaan Akaun Digital
Penghantaraan Kad Debit

Pelanggan yang memiliki Akaun Semasa/-i dan/atau Akaun Simpanan/-i, sila buat permohonan melalui laman web CIMB Clicks

 

Akaun Simpanan-i OctoSavers hanya ditawarkan untuk pelanggan yang memenuhi syarat  dan kelayakan produk. Produk ini tidak ditawarkan untuk pelanggan pinjaman dan/atau pembiayaan CIMB buat masa ini. Anda boleh memohon Akaun Simpanan/-i CIMB yang lain melalui

laman web CIMB.

 

 

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
 • Warganegara Malaysia yang mempunyai MyKad sahaja
 • Akaun bersama, akaun amanah bagi individu bawah umur dan akaun kanak-kanak tidak dibenarkan
 • Memegang nombor telefon bimbit berdaftar di Malaysia dan alamat e-mel yang sah
 • Setiap pelanggan hanya boleh memohon satu (1) Akaun Simpanan OctoSavers-i
 • TIDAK memiliki sebarang Akaun Semasa dan/atau Akaun Simpanan Asas/-i dengan CIMB. Nota: Untuk pelanggan Akaun Semasa dan/atau Akaun Simpanan/-i Asas, anda boleh memohon Akaun Simpanan lain di CIMB Clicks.

 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • MyKad
 • Deposit permulaan minimum RM20 melalui pemindahan FPX dari akaun bank anda yang lain
 • Pendaftaran CIMB Clicks 

Kadar Keuntungan

Baki Kadar Keuntungan (% p.a.)
RM3,000 pertama 0.00
Lebih RM3,000 0.30

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.