Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kadar dan Yuran Kemudahan Ganjaran Berganda Manfaat Lain
Kadar dan Yuran
Kemudahan
Ganjaran Berganda
Manfaat Lain

Pembukaan akaun Baharu Akaun Simpanan OctoSavers-i tidak lagi ditawarkan untuk pelanggan sedia ada CIMB.

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
 • Warganegara Malaysia yang mempunyai MyKad sahaja
 • Akaun bersama, akaun amanah bagi individu bawah umur dan akaun kanak-kanak tidak dibenarkan
 • Memegang nombor telefon bimbit berdaftar di Malaysia dan alamat e-mel yang sah
 • Untuk Pelanggan Baharu sahaja
 • Setiap pelanggan hanya boleh memohon satu (1) Akaun Simpanan OctoSavers-i

 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • MyKad
 • Deposit permulaan minimum RM20 melalui pemindahan FPX dari akaun bank anda yang lain

Kadar Keuntungan

Baki Kadar Keuntungan (% p.a.)
RM3,000 pertama 0.00
Lebih RM3,000 0.30

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.