Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kadar Faedah Tinggi Fleksibiliti Manfaat Tambahan
Kadar Faedah Tinggi
Fleksibiliti
Manfaat Tambahan

Untuk Simpanan Tetap versi Islam, klik di sini.

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun ke atas
 • Akaun Bersama dibenarkan


Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Penempatan deposit minimum RM5,000 untuk tempoh 1 bulan dan RM1,000 untuk tempoh 2 hingga 60 bulan

Kadar Faedah

Fi dan Caj

Terma dan Syarat

Nota Penting

Pengeluaran adalah dibenarkan dengan minimum pengeluaran RM1,000 dan dalam gandaan RM1,000 daripada nombor akaun yang sama (Sah untuk akaun Simpanan Tetap baharu atau diperbaharui bermula daripada 18 Januari 2015).

 

Penarikan balik/Pengeluaran sebelum tarikh matang adalah dibenarkan tetapi pembayaran faedah akan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 

 1. Penempatan/pembaharuan Simpanan Tetap mulai 1 November 2018:

  Tiada faedah akan dibayar untuk jumlah pengeluaran penuh  atau sebahagian* sebelum tamatnya tempoh deposit.

 2. Penempatan/pembaharuan Simpanan Tetap sebelum 1 November 2018:

  i.  Simpanan Tetap untuk tempoh 1 hingga 3 bulan
  Tiada faedah akan dibayar untuk jumlah pengeluaran penuh atau sebahagian* sebelum tamatnya tempoh deposit.

  ii. Simpanan Tetap untuk tempoh 4 bulan dan ke atas
  Sebelum mencapai tempoh 3 bulan
  Tiada faedah akan dibayar untuk jumlah pengeluaran penuh atau sebahagian*.

  Selepas mencapai tempoh 3 bulan
  Faedah yang akan dibayar adalah separuh daripada kadar yang dipersetujui untuk bulan-bulan yang telah dilengkapi bagi jumlah pengeluaran penuh atau sebahagian*

  *Untuk pengeluaran sebahagian, faedah daripada kadar yang dipersetujui akan dibayar untuk jumlah tidak dikeluarkan.

 

     3.  Pengeluaran separa tidak boleh dibuat melalui CIMB Clicks

          buat masa ini.

Soalan Lazim