Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kemudahan Perbankan Buku Cek & Kad Debit Kemudahan Overdraf* Berdasarkan Penyata
Kemudahan Perbankan
Buku Cek & Kad Debit
Kemudahan Overdraf*
Berdasarkan Penyata

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM1,000
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Ini adalah akaun tanpa faedah.