Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kemudahan Perbankan Buku Cek & Kad Debit Kemudahan Overdraf* Berdasarkan Penyata
Kemudahan Perbankan
Buku Cek & Kad Debit
Kemudahan Overdraf*
Berdasarkan Penyata

Kelayakan

  • Individu berumur 18 tahun ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan atau pasport
  • Deposit permulaan minimum RM1,000

Kadar Faedah

Ini adalah akaun tanpa faedah.