Manfaat & Keistimewaan

Pelepasan Fi Kadar Faedah Tinggi Mata Ganjaran Bonus Bulanan Buku Cek & Kad Debit
Pelepasan Fi
Kadar Faedah Tinggi
Mata Ganjaran Bonus Bulanan
Buku Cek & Kad Debit

Kelayakan

  • Ahli CIMB Prime
  • Individu berumur 18 tahun ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan


Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan atau pasport
  • Deposit permulaan minimum RM1,000
  • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Faedah dikira secara harian dan dikreditkan setiap bulan.

Baki (RM)  Kadar Faedah (% p.a)
5,000 pertama 0.00
5,000.01 - 30,000 seterusnya 0.20
30,000.01 - 50,000 seterusnya 0.20
50,000.01 - 100,000 seterusnya 0.25
Lebih 100,000 0.75