Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pelepasan Fi Kadar Faedah Tinggi Buku Cek & Kad Debit
Pelepasan Fi
Kadar Faedah Tinggi
Buku Cek & Kad Debit

Kelayakan

 • Ahli CIMB Prime (dikecualikan dari 2 Januari 2023 hingga 31 Disember 2023)
 • Individu berumur 18 tahun ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan


Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM1,000

Kadar Faedah

Faedah dikira secara harian dan dikreditkan setiap bulan.

Baki (RM)  Kadar Faedah (% p.a)
5,000 pertama 0.00
5,000.01 - 30,000 seterusnya 0.20
30,000.01 - 50,000 seterusnya 0.20
50,000.01 - 100,000 seterusnya 0.25
Lebih 100,000 0.75