Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kadar Faedah Tinggi Buku Cek & Kad Debit Berdasarkan Penyata
Kadar Faedah Tinggi
Buku Cek & Kad Debit
Berdasarkan Penyata

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
 • Pelanggan CIMB Preferred
 • Akaun bersama dibenarkan


Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM1,000

Kadar Faedah

Baki (RM)  Kadar Faedah (% setahun)
100,000 pertama 0.25
 100,000.01 – 250,000 0.60
Lebih 250,000 1.75

Berkuatkuasa 5 Januari 2024