Manfaat & Keistimewaan

Kadar Keuntungan Tinggi Mata Ganjaran Bonus Bulanan Buku Cek & Kad Debit Berdasarkan Penyata
Kadar Keuntungan Tinggi
Mata Ganjaran Bonus Bulanan
Buku Cek & Kad Debit
Berdasarkan Penyata

Kelayakan

  • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
  • Ahli CIMB Preferred
  • Akaun bersama dibenarkan


Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan atau pasport
  • Deposit permulaan minimum RM1,000
  • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki (RM)  Kadar Keuntungan(% p.a)
20,000 pertama 0.00
20,000.01 - 100,000  0.25
100,000.01 - 500,000  0.75
500,000.01 - 1,000,000  1.25
Lebih 1,000,000 2.00

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.