Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kadar Keuntungan Tinggi Buku Cek & Kad Debit Berdasarkan Penyata
Kadar Keuntungan Tinggi
Buku Cek & Kad Debit
Berdasarkan Penyata

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
 • Pelanggan CIMB Preferred
 • Akaun bersama dibenarkan


Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM1,000

Kadar Keuntungan

Baki (RM)  Kadar Keuntungan
(% setahun)
100,000 pertama 0.25
 100,000.01 – 1,000,000 1.75
Lebih 1,000,000 2.00

Berkuatkuasa 7 April 2023.

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.