Manfaat & Keistimewaan

Mudah Untuk Diurus Mata Wang Asing
Mudah Untuk Diurus
Mata Wang Asing

Kelayakan

  • Individu berumur 18 tahun ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan


Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan atau pasport
  • Deposit permulaan minimum bersamaan USD500
  • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Ini adalah akaun tanpa keuntungan.

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.