Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Mudah Untuk Diurus Mata Wang Asing
Mudah Untuk Diurus
Mata Wang Asing

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan


Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum bersamaan USD500
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Ini adalah akaun tanpa keuntungan.

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.