Manfaat & Keistimewaan

Kemudahan Perbankan Buku Cek & Kad Debit Berdasarkan Penyata
Kemudahan Perbankan
Buku Cek & Kad Debit
Berdasarkan Penyata

Kelayakan

  • Individu berumur 18 tahun ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan


Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan atau pasport
  • Deposit permulaan minimum RM500
  • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% p.a)
RM20,000 Pertama 0.00
RM20,000 Ke Atas 0.20

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.