Manfaat & Keistimewaan

Kemudahan Perbankan Internet Buku Cek & Kad Debit Berdasarkan Penyata
Kemudahan Perbankan Internet
Buku Cek & Kad Debit
Berdasarkan Penyata

Kelayakan

  • Individu berumur 18 tahun ke atas
  • Perusahaan Kecil dan Sederhana (SMEs)
  • Akaun bersama dibenarkan
  • Warganegara Malaysia dan penduduk tetap sahaja
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan
  • Deposit permulaan minimum RM500
  • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Ini adalah akaun tanpa faedah.