Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Selamat
Akses Mudah
Kelulusan Fleksibel
Pantas
Perkhidmatan Pembayaran & Kutipan

Perkhidmatan BizChannel@CIMB lain

BizChannel@CIMB membolehkan anda melihat akaun deposit, pinjaman dan kad secara online. Anda juga boleh mengakses kontrak pertukaran asing tertunggak, tarikh luput pertukaran asing dan penggunaan pertukaran asing yang dipegang dengan CIMB, untuk semua jenis produk seperti pembelian dan penjualan spot, dan pembelian dan penjualan ke depan.

Laporan Pembiayaan Perdagangan

Ulas dan pantau pelbagai transaksi yang telah dibuat sehingga tempoh masa tertentu. Laporan Pembiayaan Perdagangan memberikan akses online yang selamat untuk yang berikut:

 

 • Ringkasan status permintaan harian, dikategorikan oleh produk dan pengguna

 • Laporan status transaksi yang telah dihantar dan diluluskan

 • Laporan rekod transaksi

 • Laporan faedah pinjaman

 • Laporan bil matang dan tertunggak

 • Laporan kemudahan tertunggak