Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Kami sentiasa berusaha untuk terus menambahbaikkan pengalaman pelanggan. Dari semasa ke semasa, kami ingin mendengar pendapat anda melalui kaji selidik.

 

Kami menjamin bahawa kami tidak akan bertanya mengenai maklumat yang boleh mengenalpasti mana-mana individu, maklumat akaun ataupun maklumat log masuk.

 

Sekiranya anda telah menerima jemputan untuk melengkapkan kaji selidik melalui e-mel atau saluran lain, anda boleh merujuk kepada senarai yang berikut dengan menggunakan nombor rujukan yang diberikan kepada anda untuk mengesahkan bahawa mesej tersebut adalah daripada pihak Bank. Sila rujuk contoh di bawah:

 

Di dalam tajuk e-mel atau komunikasi lain: Bagaimanakah pengalaman anda dengan kami? (ruj: S1)

Nombor Rujukan (ref) Tajuk Kaji Selidik Tempoh
S1 Cawangan – Sila Kongsi Pendapat Anda Berterusan

S2

Pusat Panggilan – Sila Kongsi Pendapat Anda

Berterusan

S3

Unit Resolusi Pelanggan – Maklum Balas

Berterusan

S4 Maklum Balas CIMB Clicks Berterusan
S5

CIMB BizChannel Survey

Berterusan

S6

Kaji Selidik Pusat Panggilan Perniagaan CIMB

Berterusan

S7

Kaji Selidik Tambah Nilai Prabayar

November 2022 - Disember 2022

Mac 2024 - April 2024

S8

Help Us Improve the Savings/Current Account Opening Experience

Berterusan

S9

Kaji Selidik Pengalaman Permohonan Pembiayaan Perniagaan

Berterusan

S10

Kaji Selidik Pelanggan CIMB Preferred

November 2022 - Disember 2022

Julai 2023 - Ogos 2023

November 2023 - Disember 2023

S11

Loan Submission Survey

Berterusan

S12

Maklum Balas CIMB OCTO

November 2022

Mac 2024 - April 2024

S13

Sustainability Survey

November 2022 - Disember 2022

Jun 2024 - Julai 2024

S14

Kaji Selidik Pembayaran Bil

Februari 2023 - Mac 2023

S15

Tinjauan Aplikasi Perbankan Mudah Alih CIMB

Mac 2023 - April 2023

S16

CIMB Preferred Autoshow Feedback

Mei 2023

S17

S35

Kaji Selidik Pemindahan Wang Asing

Jun 2023 – Ogos 2023

Mac 2024 - April 2024

S18 Remittance Survey Jun 2023 – Ogos 2023
S19 Credit Card Survey Jun 2023 – Ogos 2023
S20 CIMB Cash Plus Personal Loan Survey

Jun 2023 – Ogos 2023

Oktober 2023 - Disember 2023

S21 OctoSavers Savings Account-i Survey Julai 2023 – November 2023

S22

Kaji Selidik Kesedaran Mengenai Penipuan Kewangan

Julai 2023 – September 2023

S23

S24

Customer Engagement Survey September 2023 - Oktober 2023
S25 Kaji Selidik CIMB Client Service Account Manager (CSAM) Ogos 2023 – September 2023

S26

SME InstaBiz Financing Survey

Oktober 2023 - Januari 2024

S27

Kaji Selidik Insurans Perjalanan

Disember 2023 - Januari 2024

S28

Private Trust Services Survey

Oktober 2023 - Januari 2024

S29

CIMB Artober Feedback

Oktober 2023

S30 Kaji Selidik Pelaburan Januari 2024 - Februari 2024
S31 Kajian Pembukaan Akaun Simpanan/Semasa Januari 2024 - Februari 2024
S32 Preferred Golf Series 2023 Feedback Januari 2024 - Februari 2024
S33 Malaysia My Second Home (MM2H) Customer Survey Februari 2024 - Mac 2024
S34 Kaji Selidik Kad Kredit Pelancongan Januari 2024 - Februari 2024
S36 Kaji Selidik Tawaran Nilai CIMB Preferred April 2024 - Mei 2024
S37 Kaji Selidik Perbankan Peribadi April 2024 - Jun 2024
S39 Kaji Selidik MSME Jun 2024 - Julai 2024
S40 Kaji Selidik Insurans Kemalangan Peribadi Jun 2024 - Julai 2024
S41 Kaji Selidik Pengalaman CIMB Preferred Jun 2024 - Julai 2024