Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Ibu bapa kini semakin prihatin terhadap perlindungan hibah dan takaful keluarga. Malah, kadar penetrasi takaful keluarga telah meningkat sebanyak 20.1 peratus pada tahun 2022, berbanding 18.6 peratus pada tahun sebelumnya*. 

 

Tapi bagaimana pula dengan perlindungan takaful untuk anak-anak anda?  

 

Ikuti perkongsian kami kali ini untuk mengetahui sebab-sebab penting anda perlu mempertimbangkan perlindungan takaful untuk anak anda tanpa mengira usia.

Apa itu Perlindungan Takaful?

Takaful semakin popular di Malaysia sebagai alternatif kepada insurans konvensional.

 

Apa perbezaan Takaful dan Insurans? Takaful merupakan perlindungan patuh shariah yang berasaskan kerjasama bersama, tanggungjawab dan saling menjamin di antara satu sama lain.

 

Menurut Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (IFSA) 2012, definisi Takaful ialah 'suatu perkiraan yang berasaskan pertolongan secara bersama yang di bawahnya peserta takaful bersetuju untuk menyumbang kepada suatu kumpulan wang yang sama yang menyediakan manfaat kewangan bersama yang kena dibayar kepada peserta takaful itu atau kepada benefesiarinya pada masa berlaku sesuatu kejadian yang telah dipersetujui terdahulu.'

 

Menariknya mengenai Takaful, segala risiko dan dana dalam takaful dikongsi bersama antara pemegang sijil takaful dan pengusaha takaful. 

 

Ini berlainan dengan insurans konvensional, di mana risiko dipindahkan daripada pemilik insurans kepada syarikat insurans.

 

Takaful menjadi tarikan alternatif kepada pengguna terutamanya pengguna Islam untuk memilih perlindungan yang sesuai dan mengelakkan sebarang unsur faedah (riba’), perjudian (maisir), dan ketidakpastian (gharar).

Kelebihan Mencarum Takaful Untuk Anak Anda

 

Perlindungan takaful boleh menolong anda meringankan beban kewangan keluarga di saat kecemasan, selain menolong membina masa depan anak anda.

 

Secara umumnya, jenis-jenis perlindungan takaful yang boleh dicarum untuk anak anda termasuklah takaful kesihatan (perlindungan kos perubatan dan hospital), pendidikan (membina tabungan masa depan anak) dan lain-lain lagi.

Perlindungan Kesihatan untuk Anak

Antara sebab mengapa ibu bapa tidak menitik beratkan perlindungan takaful kesihatan untuk anak mereka ialah kerana majikan selalunya sudah ada ada pakej insurans atau takaful kesihatan untuk staf dan keluarga.

 

Lagi-lagilah jika anda pekerja swasta.

 

Namun begitu, setiap syarikat lain terma dan syaratnya. Anda juga mungkin tidak dapat tahap perlindungan yang anda inginkan sekiranya tukar kerja nanti.

 

Selain dari itu, anda juga tak perlu stress tentang kesihatan anak kerana:

 

Kos Rawatan Dilindungi

 

Risau kos hospital swasta? Dengan perlindungan takaful, anda boleh melihat anak-anak membesar tanpa perlu bimbang tentang kos perubatan di waktu kecemasan. 

 

Anda mungkin bertanya, “Mahal ke sumbangan bulanan Takaful ini? Bagaimana pula jika saya ada lebih daripada 2 anak?

 

Sekarang ini, terdapat juga pelbagai takaful kesihatan untuk seluruh keluarga yang mampu milik dan mengikut pelbagai peringkat bajet. Anda boleh lakukan kaji selidik sendiri, atau tanya ejen takaful, rakan dan ahli keluarga lain tentang perlindungan takaful mereka.

 

Jika anda sudah mempunyai takaful keluarga, tanya juga ejen tentang rider perlindungan kesihatan untuk anak anda.

 

 

Penjagaan Kesihatan Yang Lebih Berkualiti

 

Akses kepada panel-panel hospital yang pelbagai bermaksud anak anda dijamin perkhidmatan kesihatan yang berkualiti tanpa sebarang kesulitan kewangan.

 

Ini juga membolehkan anak-anak anda mendapatkan rawatan yang tepat pada masanya di waktu kecemasan.

 

Bergantung kepada pelan takaful yang anda pilih, anak anda boleh menerima pelbagai manfaat kesihatan seperti perlindungan terhadap penyakit kritikal, rawatan hospital, pembedahan, rawatan pesakit luar, dan banyak lagi.

 

Caruman Takaful Lebih Murah Untuk Golongan Muda

Sumbangan atau caruman takaful untuk orang dewasa selalunya lebih mahal berbanding kanak-kanak atau remaja.

 

Mengapa? Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ini. Pertama, kanak-kanak biasanya memiliki risiko yang lebih rendah dalam hal penyakit kronik atau keadaan kesihatan yang memerlukan perhatian perubatan yang serius.

 

Oleh itu, risiko yang dihadapi oleh syarikat takaful dalam menyediakan perlindungan lebih rendah, maka caruman juga lebih rendah. 

Layak Untuk Mendapatkan Pelepasan Cukai

 

Berita baik lagi! Jika anda mencarum takaful, anda juga boleh menikmati pelepasan cukai ke atas caruman yang dibayar. Ini tuntutan yang dibenarkan menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

 

Pelepasan Cukai Pendapatan Malaysia

Tuntutan Yang Dibenarkan

Takaful/Insurans pendidikan dan perubatan

Sehingga RM3,000 untuk diri sendiri, pasangan, atau anak

Takaful/Insurans hayat dan KWSP

– Sehingga RM7,000 untuk Takaful/insurans hayat (bagi penjawat awam yang tidak membuat caruman KWSP)

 

– Sehingga RM3,000 untuk Takaful/insurans hayat dan sehingga RM4,000 (bagi pekerja swasta dan penjawat awam yang membuat caruman sukarela)

 

 

Belum Mempunyai Takaful?

 

Takaful Keluarga (atau Insurans Hayat/Life Insurance untuk konvensional) merupakan perlindungan yang memberikan manfaat-manfaat kepada anda dan ahli keluarga sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal.

 

Takaful keluarga sangat berguna, terutama jika anda merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggungan.

 

Jika anda ingin melihat produk Takaful Keluarga CIMB, rujuk halaman Insurans Hayat/Takaful Keluarga kami. 

 

 

 

Artikel ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan CIMB tidak membuat apa-apa representasi dan jaminan tentang ketepatan, kesempurnaan dan keadilan untuk apa-apa maklumat yang terkandung di dalam artikel ini. Oleh kerana artikel ini bersifat umum, ia tidak bertujuan untuk menangani keadaan mana-mana individu atau entiti tertentu. Anda dinasihatkan untuk berunding dengan penasihat kewangan atau pelaburan sebelum membuat sebarang keputusan berdasarkan maklumat yang terkandung di dalam artikel ini. CIMB tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa akibat yang mungkin berlaku di atas kebergantungan anda terhadap maklumat yang dikemukakan di sini.

 

Sumber:

 

*https://www.kosmo.com.my/2023/04/14/kadar-penetrasi-takaful-keluarga-naik-sebanyak-20-1-peratus/

 

 


#PerancanganKeluarga