Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Peringatan penting kepada Bukan Pemastautin/Pemegang Akaun Luaran mengenai Had Pemindahan Dana bagi Pindahan Dana Antara Bank

 

 

Para pelanggan yang dihargai,

 

Kami ingin mengingatkan semua pemegang Akaun Luaran, sebarang pembayaran tunggal, penerimaan atau pemindahan keluar dana ke dalam atau daripada Akaun Luaran dihadkan kepada RM 10,000 bagi setiap transaksi. Oleh itu, mana-mana daripada transaksi pembayaran tunggal, penerimaan atau pemindahan keluar dana yang melebihi RM10,000 akan ditolak.  

 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.

 

Terima kasih kerana melakukan urusan perbankan dengan kami dan sokongan berterusan yang anda berikan.

 

CIMB Bank Berhad & CIMB Islamic Bank Berhad