Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Pindaan Terma-Terma Dan Syarat-Syarat Program Ganjaran Ahli 1 Januari 2024

 

8 Disember 2023

 

Pelanggan yang Dihormati,

 

Berkuat kuasa 1 Januari 2024, Terma dan Syarat Program Ganjaran Ahli (“Terma dan Syarat”) akan dipinda. Kami dengan ini memberi notis.

 

Berikut adalah pindaan Terma and Syarat:

Terma dan Syarat Program Ganjaran Ahli

 

Sila rujuk notis yang dilampirkan untuk maklumat lanjut.