Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Pindaan Manfaat Insuran AIG dari Mastercard untuk Kad Kredit CIMB Travel World Elite

 

8 Disember 2023

 

Pelanggan yang Dihormati,

 

Berkuat kuasa 1 January 2024, manfaat Insuran AIG dari Mastercard untuk Kad Kredit CIMB Travel World Elite akan dipinda, dengan ini, kami memberikan notis dua puluh satu (21) hari calendar.

 

Berikut adalah pindaan Terma and Syarat:

Terma dan Syarat AIG Malaysia Insurance

 

Sila rujuk notis yang dilampirkan untuk maklumat lanjut.