Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

 

1) Berkuat kuasa 21 Julai 2018, semua Akaun Semasa-i dan/atau Akaun Simpanan-i yang sedia ada telah ditukar daripada konsep Syariah Qard dan Wadi'ah Yad Dhamanah ke Tawarruq.

 

2) Berdasarkan penukaran Tawarruq dalam perkara 1 (di atas), pelanggan meletakkan wang dengan CIMB Islamic dan melantik bank sebagai ejen dan memasuki pengaturan jualan aset terpilih dengan keuntungan. Kadar keuntungan adalah tertakluk kepada Ibra '(rebat) mengikut Terma dan Syarat.

Akaun Simpanan-i Preferred (Berkuatkuasa 5 Januari 2024)

No Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)
1

100,000 pertama

0.25
2 100,000.01 – 250,000 0.60
3 Lebih 250,000 1.75

Akaun Simpanan Asas-i Penyata (Berkuatkuasa 1 Mac 2020)

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)
100,000 pertama 0.30
100,000.01 - 200,000 0.40
200,000.01 - 300,000 0.60
Lebih 300,000 0.80

Akaun Simpanan Asas-i Buku Simpanan (Berkuatkuasa 1 Mac 2020)

(Berhenti ditawarkan)

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)
100,000 pertama 0.25
100,000.01 - 200,000 0.30
200,000.01 - 300,000 0.40
Lebih 300,000 0.50

Akaun Simpanan OctoSavers-i 

Notis: Berkuatkuasa 2 Julai 2024, Akaun Simpanan-i OctoSavers tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)
3,000 pertama 0.00
3,000 ke atas 0.30

Akaun Simpanan EcoSave-i (Berkuatkuasa 1 Jun 2020)

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)
50,000 pertama 0.15
50,000.01 - 100,000 0.20
100,000.01 - 200,000 0.40
200,000 ke atas 1.00

Akaun Junior Savers-i (Berkuatkuasa 4 Jun 2024)

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)

50,000 pertama

2.40

50,000.01 - 100,000 seterusnya

0.95
Lebih 100,000 1.45

Akaun YOUth Savers-i (Berkuatkuasa 21 Julai 2018)

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)

Sehingga 1,000

0.60

Sehingga 5,000

0.70
Sehingga 25,000 0.80
Sehingga 50,000 0.80
Sehingga 100,000 0.95
100,000 ke atas 1.45

Akaun Simpanan Senior-i (Berkuatkuasa 21 Julai 2018)

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)

Sehingga RM25,000

0.20

Sehingga RM100,000

0.80
RM100,000 ke atas 1.25

Akaun Simpanan-i Teenage (Berkuatkuasa 21 Julai 2018)

Baki Kadar Keuntungan (% setahun)

Sehingga RM25,000

0.60% setahun.

Sehingga RM100,000

0.90% setahun.
RM100,000 ke atas 1.30% setahun.

Akaun Simpanan-i Children

Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Akaun Simpanan-i Children tidak lagi akan ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru

Baki Mana-mana Hibah (hadiah) yang dibuat oleh Bank kepada pelanggan adalah semata-mata berdasarkan budi bicara Bank. Pendedahan mengenai Hibah kepada pelanggan adalah berdasarkan maklumat sejarah dan tidak boleh ditafsirkan dalam apa jua cara sebagai kadar petunjuk atau bakal.

Sehingga RM25,000

0.60% setahun.
Sehingga RM100,000 0.90% setahun.
RM100,000 ke atas 1.30% setahun.

Akaun Simpanan-i Plus (Berkuatkuasa 1 Jun 2020)

Baki  (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)
100,000 pertama
0.10
100,000.01 - 200,000
0.15
200,000.01 - 300,000
0.25
300,000 ke atas 0.35

Akaun Simpanan Asas Senior-i (Berkuatkuasa 21 Julai 2018)

Notis: Berkuatkuasa 3 Jun 2023, Akaun Simpanan Asas Senior-i tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)

Semua Baki

0.70

Buku Simpanan Akaun Simpanan-i (Berkuatkuasa 1 Jun 2020)

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)
100,000 pertama 0.05
100,000.01 - 200,000 0.10
200,000.01 - 300,000 0.15
300,000 ke atas 0.25

Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Buku Simpanan Akaun Simpanan-i tidak lagi akan ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru

Buku Simpanan Akaun Simpanan-i Teenage (Berkuatkuasa 21 Julai 2018)

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)
Sehingga 25,000 0.60
Sehingga 100,000 0.90
100,000 ke atas 1.3

Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Buku Simpanan Akaun Simpanan-i Remaja tidak lagi akan ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru