Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

PEMBIAYAAN HARTA KEDIAMAN - KADAR PAPARAN SEMASA

Jumlah Pembiayaan   Kadar Keuntungan (setahun) Kadar Keuntungan Efektif (setahun)
< RM200K

BR + 1.45%

4.45%
≥ RM200K to RM350K BR + 1.35% 4.35%
> RM350K to RM500K BR + 1.15% 4.15%
> RM500K  BR + 1.05% 4.05%

Nota: 

 

1.Kadar Asas (BR) pada 18 Mei 2022 adalah 3.00% setahun

 

2. Sila kunjungi mana-mana cawangan CIMB Islamic Bank kami untuk kadar keuntungan promosi. Cawangan CIMB Islamic Bank berada di cawangan-cawangan CIMB Bank di seluruh negara