Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

PEMBIAYAAN HARTA KEDIAMAN - KADAR PAPARAN SEMASA

Jumlah Pembiayaan   Kadar Keuntungan (setahun) Kadar Keuntungan Efektif (setahun)
< RM200K

SBR + 2.45%

4.95%
≥ RM200K to RM350K SBR + 2.35% 4.85%
> RM350K to RM500K SBR + 2.15% 4.65%
> RM500K  SBR + 2.05% 4.55%

Nota: 

 

1.Kadar Asas Standard (KAS) pada 13 September 2022 adalah 2.50% setahun

 

2. Sila kunjungi mana-mana cawangan CIMB Islamic Bank kami untuk kadar keuntungan promosi. Cawangan CIMB Islamic Bank berada di cawangan-cawangan CIMB Bank di seluruh negara