Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

 

1)Berkuat kuasa 21 Julai 2018, semua Akaun Semasa-i dan/atau Akaun Simpanan-i yang sedia ada telah ditukar daripada konsep Syariah Qard dan Wadi'ah Yad Dhamanah ke Tawarruq.

 

2)Berdasarkan penukaran Tawarruq dalam perkara 1 (di atas), pelanggan meletakkan wang dengan CIMB Islamic dan melantik bank sebagai ejen dan memasuki pengaturan jualan aset terpilih dengan keuntungan. Kadar keuntungan adalah tertakluk kepada Ibra '(rebat) mengikut Terma dan Syarat.

Akaun Semasa-i Preferred (Berkuatkuasa 5 Januari 2024)

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)

100,000 pertama

0.25

100,000.01 – 250,000

0.60
Lebih 250,000 1.75

Akaun Semasa-i (Berkuatkuasa 1 Jun 2020)

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)
20,000 Pertama 0.00
20,000 ke atas 0.20

Akaun Semasa Asas-i (Berkuatkuasa 1 Jun 2020)

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)
20,000 Pertama 0.00
20,000 ke atas 0.20

Akaun Semasa Asas Senior-i (Berkuatkuasa Mei 2017)

Notis: Berkuatkuasa 3 Jun 2023, Akaun Semasa Asas Senior-i tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% setahun)

Semua Baki

0.1

Akaun Semasa-i Mata Wang Asing

  •     Ini adalah akaun tanpa keuntungan