• Duti Setem: 0.4% daripada jumlah kemudahan

  • Fi Broker: RM35 setiap ribu jumlah kemudahan

  • Fi Perkhidmatan: 0.15% ke atas nilai saham tertakluk kepada minimum RM5