Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Pemindahan Telegrafik Luar Negara

Produk/Item Caj

Pemindahan Telegrafik

Pemindahan Dana Tempatan

Pemindahan Dana Luar Negara

 

a) Cawangan  

Dolar Singapura 

Rupiah Indonesia

Semua mata wang lain

 

b) Clicks

 

RM5.00

 

 

 

RM10.00

RM20.00

RM30.00

 

RM10.00

Pemindahan Telegrafik Masuk/RENTAS dari bank lain untuk Kredit ke Akaun CIMB.

Tiada Caj

Pemindahan Telegrafik Masuk Dari Bank Luar Negara atau Penyata Akaun Nostro untuk Kredit ke Akaun CIMB.

RM5.00

Pemindahan Telegrafik Masuk untuk Kredit ke Akaun Pelanggan Bank Lain melalui Cek Jurubank.

 RM5.15 (termasuk duti setem)

Pemindahan Telegrafik Masuk untuk Kredit ke Akaun Pelanggan Bank Lain melalui RENTAS.

 RM9.00

SpeedSend

No Jumlah Pemindahan Caj
1 RM30.00 hingga RM20,000 RM10.00 / transaksi

MoneyGram

Mata wang dalam MYR

Malaysia ke China
Dari Kepada Fi
0.01 1,400.00 35 / transaksi
1,400.01
7,000.00 60 / transaksi
7,000.01 15,000.00 100 / transaksi
15,000.01 20,000.00 3.00% / transaksi
Malaysia ke India
Dari Kepada Fi
0.01 1,000.00 10 / transaksi
1,000.01
2,000.00 12 / transaksi
2,000.01 3,000.00 13 / transaksi
3,000.01 20,000.00 18 / transaksi
Malaysia ke Indonesia
Dari Kepada Fi
0.01 1,500.00 10 / transaksi
1,500.01 3,000.00 13 / transaksi
3,000.01 20,000.00 18 / transaksi
Malaysia ke Myanmar
Dari Kepada Fi
0.01 1,500.00 14 / transaksi
5,000.01 8,000.00 28 / transaksi
8,000.01 10,000.00 45 / transaksi
10,000.01 20,000.00 63 / transaksi
Malaysia ke Nepal
Dari Kepada Fi
0.01 2,000.00 14 / transaksi
2,000.01 3,000.00 24 / transaksi
3,000.01 5,000.00 33 / transaksi
5,000.01 10,000.00 35 / transaksi
10,000.01 15,000.00 40 / transaksi
15,000.01 20,000.00 45 / transaksi
Malaysia ke Philippines
Dari Kepada Fi
0.01 1,500.00 15 / transaksi
1,500.01 3,000.00 25 / transaksi
3,000.01 20,000.00 35 / transaksi
Malaysia ke Pakistan
Dari Kepada Fi
0.01 3,500.00 14 / transaksi
3,500.01 5,000.00 28 / transaksi
5,000.01 15,000.00 30 / transaksi
15,000.01 20,000.00 40 / transaksi
Malaysia ke Sri Lanka
Dari Kepada Fi
0.01 3,500.00 13 / transaksi
3,500.01 15,000.00 25 / transaksi
15,000.01 20,000.00 38 / transaksi
Malaysia ke Thailand
Dari Kepada Fi
0.01 1,400.00 45.50 / transaksi
1,400.01 7,000.00 78 / transaksi
7,000.01 15,000.00 130 / transaksi
15,000.01 20,000.00 3.00% / transaksi
Malaysia ke Vietnam
Dari Kepada Fi
0.01 1,500.00 16 / transaksi
1,500.01 3,000.00 25 / transaksi
3,000.01 4,000.00 37 / transaksi
4,000.01 10,000.00 40 / transaksi
10,000.01 20,000.00 45 / transaksi

Nota: Fi harga am untuk pelanggan yang menghantar wang dari Malaysia ke semua Koridor kecuali Bangladesh, Kemboja, China, India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Filipina, Pakistan, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam.

Mata Wang MYR  
Dari Kepada Fi
0.01 350.00 50 / transaksi
350.01 550.00 55 / transaksi
550.01 700.00 60 / transaksi
700.01 1,000.00 70 / transaksi
1,000.01 1,300.00 110 / transaksi
1,300.01 1,700.00 115 / transaksi
1,700.01 2,000.00 120 / transaksi
2,000.01 2,500.00 135 / transaksi
2,500.01 2,600.00 140 / transaksi
2,600.01 3,000.00 145 / transaksi
3,000.01 3,500.00 170 / transaksi
3,500.01 4,000.00 185 / transaksi
4,000.01 5,000.00 220 / transaksi
5,000.01 6,000.00 250 / transaksi
6,000.01 7,000.00 310 / transaksi
7,000.01 8,600.00 380 / transaksi
8,600.01 10,000.00 420 / transaksi
10,000.01 10,500.00 450 / transaksi
10,500.01 12,000.00 480 / transaksi
12,000.01 14,000.00 570 / transaksi
14,000.01 16,000.00 600 / transaksi
16,000.01 18,000.00 710 / transaksi
18,000.01 20,000.00 725 / transaksi

Fi harga istimewa untuk pelanggan yang menghantar wang dari Malaysia ke negara-negara di bawah adalah:

Bangladesh
Dari Kepada Fi
0.01 900.00 9 / transaksi
900.01 1,500.00 11 / transaksi
1,500.01 3,000.00 15 / transaksi
3,000.01 20,000.00 18 / transaksi
Cambodia
Dari Kepada Fi
0.01 1,400.00 19.50 / transaksi
1,400.01 7,000.00 32.50 / transaksi
7,000.01 20,000.00 45.50 / transaksi