Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Pemindahan Telegrafik Luar Negara

Produk/Item Caj

Pemindahan Telegrafik

Pemindahan Dana Tempatan

Pemindahan Dana Luar Negara

 

a) Cawangan  

Dolar Singapura 

Rupiah Indonesia

Semua mata wang lain

 

b) Clicks

 

RM5.00

 

 

 

RM10.00

RM20.00

RM30.00

 

RM10.00

Pemindahan Telegrafik Masuk/RENTAS dari bank lain untuk Kredit ke Akaun CIMB.

Tiada Caj

Pemindahan Telegrafik Masuk Dari Bank Luar Negara atau Penyata Akaun Nostro untuk Kredit ke Akaun CIMB.

RM5.00

Pemindahan Telegrafik Masuk untuk Kredit ke Akaun Pelanggan Bank Lain melalui Cek Jurubank.

 RM5.15 (termasuk duti setem)

Pemindahan Telegrafik Masuk untuk Kredit ke Akaun Pelanggan Bank Lain melalui RENTAS.

 RM9.00

SpeedSend

No Jumlah Pemindahan Caj
1 RM250 to RM50,000* RM10.00 / transaksi

*CIMB Clicks: Had transaksi sehingga RM50,000 sehari untuk setiap pelanggan bagi semua tujuan pembayaran.

Di kaunter: Had transaksi sehingga RM50,000 sehari untuk setiap pelanggan bagi pembayaran antara keluarga terdekat atau tujuan pendidikan tanpa dokumen sokongan. Selain daripada itu sehingga RM29,999 sehari untuk setiap pelanggan.