Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

CIMB Islamic Bank Debit Mastercard

No Jenis Caj Caj
1. Fi Pengeluaran CIMB Debit Mastercard RM15.00
2.   Fi Tahunan CIMB Debit Mastercard (Tahun Kedua dan berikutnya) RM15.00
3. Penukaran daripada CIMB BankCard sedia ada ke CIMB Debit Mastercard Tiada
4.

Penggantian CIMB Debit Mastercard disebabkan oleh:

 

a. Kerosakan cip

b. Pembaharuan Kad (semasa tamat tempoh) 

Tiada
5.

Penggantian CIMB Debit Mastercard disebabkan oleh:


a. Kehilangan atau kecurian kad
b. Kerosakan akibat penyalahgunaan pemegang kad

RM12
6.

Fi pengeluaran ATM Tempatan

 

a. Rangkaian ATM CIMB Bank di Malaysia

b. Rangkaian ATM MEPS di Malaysia
c. MEPS Local Incorporated Foreign Bank (LIFB)

 

 

Tiada

 RM1.00 setiap transaksi

 RM4.00 setiap transaksi

7.

Fi pengeluaran ATM antarabangsa

 

a. Rangkaian ATM CIMB Serantau 

b. MEPS Overseas

c.  Mastercard Overseas

 

 

Tiada

RM8.00 setiap transaksi

  RM10.00 setiap transaksi

8. Pemindahan Dana ke bank-bank dari Rangkaian ATM MEPS RM0.50 setiap transaksi
9. Pembayaran Bil Utiliti melalui ATM Tiada
10. Permohonan Saham Manual melalui ATM Tiada
11. Permohonan Saham Elektronik (ESA)  RM2.50 setiap permohonan
12. Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit RM0.50 setiap transaksi

Nota: Semua fi dan caj dinyatakan di atas, telah termasuk sebarang cukai, di mana terpakai.

CIMB Octo Debit Mastercard

No Jenis Caj Caj
1. Fi Pengeluaran CIMB Octo Debit Mastercard Dikecualikan
2.   Fi Tahunan CIMB Octo Debit Mastercard (Tahun Kedua dan berikutnya) Dikecualikan
3. Penukaran daripada CIMB BankCard sedia ada ke CIMB Debit Mastercard Tiada
4.

Penggantian CIMB Octo Debit Mastercard disebabkan oleh:

 

a. Kerosakan cip

b. Pembaharuan Kad (semasa tamat tempoh) 

Tiada
5.

Penggantian CIMB Octo Debit Mastercard disebabkan oleh:


a. Kehilangan atau kecurian kad
b. Kerosakan akibat penyalahgunaan pemegang kad

RM12
6.

Fi pengeluaran ATM Tempatan

 

a. Rangkaian ATM CIMB Bank di Malaysia

b. Rangkaian ATM MEPS di Malaysia
c. MEPS Local Incorporated Foreign Bank (LIFB)

 

 

Tiada

 RM1.00 setiap transaksi

 RM4.00 setiap transaksi

7.

Fi pengeluaran ATM antarabangsa

 

a. Rangkaian ATM CIMB Serantau 

b. MEPS Overseas

c.  Mastercard Overseas

 

 

Tiada

RM8.00 setiap transaksi

  RM10.00 setiap transaksi

8. Pemindahan Dana ke bank-bank dari Rangkaian ATM MEPS RM0.50 setiap transaksi
9. Pembayaran Bil Utiliti melalui ATM Tiada
10. Permohonan Saham Manual melalui ATM Tiada
11. Permohonan Saham Elektronik (ESA)  RM2.50 setiap permohonan
12. Yuran Pengeluaran Tunai MyDebit RM0.50 setiap transaksi

Nota: Semua fi dan caj dinyatakan di atas, telah termasuk sebarang cukai, di mana terpakai.

Urus Niaga Luar Negara tertakluk kepada kadar penukaran mata wang yang ditentukan oleh Mastercard/MyDebit serta sebarang bayaran lain yang mungkin akan dikenakan oleh Mastercard/MyDebit. Caj pentadbiran sebanyak 1% daripada jumlah urus niaga dikecualikan*.

*Tawaran ini sah dari 1 Mac 2023 – 29 Februari 2024