Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Sewa Beli - i

No Produk/Item Caj
1 Bayaran Pos Perjanjian Sewa Beli-i  RM3.20* setiap penerima
2

Bayaran Pos Berdaftar untuk Notis Berkanun

- Notis Semakan Kadar Pembiayaan Asas (BFR)

- Notis Jadual Keempat

- Notis Niat Untuk Tarik

- Notis Jadual Kelima

RM5.80 setiap penerima
3 Duti setem untuk Perjanjian Sewa Beli-i / Jaminan RM10.00 setiap perjanjian
4 Duti setem untuk Perjanjian Penjadualan and Penyusunan Semula (R & R) RM10.00 setiap perjanjian
5

Perkhidmatan Kurier Di dalam Malaysia

RM10.00 setiap permohonan

6 Kebenaran untuk pemindahan kenderaan di antara Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur   RM50.00 setiap surat
7 Pengesahan Audit RM10.00 setiap permohonan
8 Salinan Perjanjian Jaminan RM8.00 setiap permohonan
9 Salinan Perjanjian Sewa Beli-i RM16.00 setiap permohonan
10 Salinan Permit Kelulusan RM7.00 setiap permohonan
11 Salinan Kad Pendaftaran Kereta RM7.00 setiap permohonan

*Caj ini adalah caj indikatif sahaja dan mungkin berbeza berdasarkan caj penghantaran sebenar oleh Pos Malaysia.

 

Nota: Cukai ke atas produk dan perkhidmatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai perkhidmatan, cukai tidak langsung atau cukai pegangan), yang mana berkenaan, seperti yang boleh dikenakan oleh Kerajaan Malaysia dan apa-apa cukai yang perlu dibayar berkaitan dengan atau yang timbul daripada kemudahan pembiayaan/akaun yang akan dibayar.