Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

PEMBIAYAAN HARTA KEDIAMAN - KADAR PAPARAN SEMASA

Jumlah Pembiayaan  Kadar Faedah (setahun.)  Kadar Faedah Efektif (setahun.)
< RM200K SBR + 2.45% 5.45%
≥ RM200K to RM350K SBR + 2.35% 5.35%
> RM350K to RM500K SBR + 2.15% 5.15%
> RM500K  SBR + 2.05% 5.05%

Nota Penting 

1. Kadar Asas Standard  (KAS) pada 9 Mei 2023 adalah 3.00% setahun.2. Sila kunjungi mana-mana cawangan CIMB Bank kami untuk kadar keuntungan promosi.