Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

PEMBIAYAAN HARTA KEDIAMAN - KADAR PAPARAN SEMASA

Jumlah Pembiayaan  Kadar Faedah (setahun.)  Kadar Faedah Efektif (setahun.)
< RM200K BR + 1.45% 4.45%
≥ RM200K to RM350K BR + 1.35% 4.35%
> RM350K to RM500K BR + 1.15% 4.15%
> RM500K  BR + 1.05% 4.05%

Nota Penting 

1. Kadar Asas (BR) pada 18 Mei 2022 adalah 3.00% setahun.2. Sila kunjungi mana-mana cawangan CIMB Bank kami untuk kadar keuntungan promosi.