Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Pembiayaan ASB

KA + 1.20% setahun sepanjang tempoh pembiayaan

Kadar Asas (KA)  pada 13 Julai 2020 : 2.75%

Pinjaman Peribadi Cash Plus

Tempoh Pinjaman Kadar Faedah Tetap Setara dengan Kadar Faedah Berkesan (Kadar faedah tetap, baki berkurangan, kiraan atas baki harian)
2 hingga 5 tahun 7.88% setahun. 13.93% setahun.
9.88% setahun. 17.09% setahun.
11.88% setahun. 20.13% setahun.
13.88% setahun. 23.07% setahun.
16.88% setahun. 27.33% setahun.
19.88% setahun. 31.42% setahun.

Kemudahan Overdraf Bercagar

Kemudahan Jenis Overdraf Kadar Faedah (setahun)
Overdraf Bercagar CIMB OD Peribadi Bercagar Deposit Tetap KAS + 2.10% 
OD Peribadi Bercagar Pelbagai Kolateral KAS + 2.60% 
OD Peribadi Bercagar Amanah Saham Bumiputera KAS + 2.60%