Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Clicks Trader

No

Produk/Item

Caj

1   

Fi Perkhidmatan

Dikecualikan (tiada fi perkhidmatan)

2  

Pembukaan Akaun CDS

Seperti caj Depositori Bursa, RM10.00

3  

Fi Pemindahan CDS

Seperti caj Depositori Bursa, RM10.00 setiap kaunter

4  

Caj Broker

0.0388% atau RM8.88 (mana yang lebih tinggi) setiap pesanan sepadan setiap sesi 

5

Fi Penjelasan

Seperti Caj Depositori Bursa, 0.03% 

6

Akaun Dorman CDS

Fi Pengaktifan Semula

RM 5.00 untuk fi pengaktifan semula CDS

7

Duti Setem

RM1 setiap RM1,000. Caj maksimum RM200

8

Penyata Akaun Semasa

i. Percuma setiap bulan
ii. RM20.00 sebulan untuk permintaan harian
iii. RM10.00 sebulan untuk permintaan mingguan.
iv. RM5.00 sebulan untuk permintaan setiap dua minggu

 

9

Salinan tambahan penyata akaun semasa untuk 12 bulan yang lalu (diminta oleh pelanggan)

RM 10.00 pendahuluan dan RM2.00 halaman tambahan

10 Salinan tambahan penyata akaun semasa melebihi 12 bulan (diminta oleh pelanggan) RM 30.00 pendahuluan dan RM2.00 halaman tambahan

11

Fi Aktiviti Akaun Dorman

RM10.00 setiap tahun selepas tarikh notis dihantar kepada pemegang akaun

12

Faedah Dikenakan ke atas Baki Debit (Dengan atau Tanpa Kemudahan Kredit)

Caj faedah minimum RM5.00 atau faedah sebenar yang dikenakan pada kadar faedah yang ditentukan, yang mana lebih tinggi (dijana oleh sistem)

13 Penutupan Akaun (dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akaun dibuka) Caj perkhidmatan RM20.00
14 Penutupan Akaun (dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akaun dibuka) Caj perkhidmatan RM10.00