Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Klik di bawah untuk melihat Terma dan Syarat.

Sewaan Tahunan

(berkuat kuasa 8 Jun 2024) 

Kapasiti Kotak Kategori Kotak Sewa Tahunan
Sehingga 600 inci padu Kecil RM300.00
Sehingga 1,200 inci padu Sederhana RM360.00
Sehingga 2,000 inci padu Besar RM420.00
2,000 inci padu ke atas Lebih Besar RM480.00

Denda Bayar Lewat untuk Sewa Tahunan Peti Simpan Selamat (Jika Bayaran Tidak Dibuat Dalam Tempoh 1 Bulan Selepas Tarikh Akhir)

RM5.00
Deposit Kunci  RM150.00
Duti Setem

 - Duti setem bagi perjanjian SDB RM10.00

 - Duti setem untuk borang mandat RM10.00

Kehilangan Kunci Peti Simpan Selamat Kos sebenar (ditanggung oleh penyewa)
Caj Kerosakan Kos sebenar (ditanggung oleh penyewa)
Fi Jagaan Selamat akibat Pemecahan  Tiada

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai jika berkenaan.

Pilihan berikut tersedia untuk anda membuat pembayaran:

Langkah 1

Daftar untuk perkhidmatan debit terus kami dengan borang Debit Terus yang disertakan.

Langkah 2

Kembalikan borang yang lengkap ke cawangan terdekat.

ATAU lakukan pembayaran di kaunter di cawangan terdekat.

Sila muat turun Borang Debit Terus di sini.