Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapa banyak jenis Mesin Deposit Cek yang ada?

Terdapat dua jenis Mesin Deposit Cek yang tersedia untuk kemudahan anda:

Mesin Deposit Cek

  • Sampul surat tidak diperlukan untuk Mesin Deposit Cek ini
  • Gambar cek anda yang diimbas akan dicetak pada resit rujukan anda. 

Terminal Deposit Cek

Sampul surat tidak diperlukan untuk Mesin Deposit Cek ini