Siapakah yang layak untuk menggunakan perkhidmatan ini?

Semua pemegang kad ATM/Debit adalah layak untuk menggunakan perkhidmatan ini.