Apakah had pengeluaran maksimum?

Had pengeluaran akan bergantung kepada had kad ATM/Debit anda.