Apakah jenis transaksi yang ditawarkan untuk perkhidmatan rentas sempadan ini?

Pada masa ini, perkhidmatan ATM rentas sempadan ini hanya menyediakan perkhidmatan transaksi pengeluaran tunai dan pertanyaan baki.