Bagaimanakah saya boleh menggunakan perkhidmatan ini?

Anda perlu mengaktifkan kad anda untuk menggunakan Perkhidmatan ATM Serantau. Pengaktifan boleh dilakukan melalui saluran berikut:

 

  • ATM Tempatan

  • Cawangan Tempatan

  • CIMB Clicks

  • Dengan menghubungi Pusat Panggilan kami di Malaysia.