Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Jika saya memerlukan penjelasan lanjut atau jika saya mempunyai soalan lain, siapa yang boleh saya hubungi?

Anda boleh menghantar e-mel kepada kami di gcb.ccoacrdisposal@cimb.com atau anda boleh menghubungi kami di 03-9235 6198. Anda juga boleh menghubungi pelelong yang dilantik seperti yang dinyatakan di dalam POS.