Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah had untuk transaksi ‘Quick Payment’?

 

Had maksima untuk transaksi ‘Quick Payment’ adalah RM500 dan anda boleh mengubah suai had transaksi anda di dalam had maksima tersebut.