Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimana cara untuk menyahaktifkan ‘Quick Payment’ atau mengubah had ‘Quick Payment’ di Aplikasi CIMB OCTO?

 

Untuk menyahaktifkan bayaran pantas atau mengemaskini had 'Quick Payment’:

  1. Tekan ‘More’ > ’Settings’ > ’Quick Payment’
  2. Masukkan kata laluan
  3. Anda boleh mengurus had 'Quick Payment’ dengan menekan butang ‘+’ atau ‘-‘, atau menyahaktifkan 'Quick Payment’ dengan menetapkan had kepada ‘0’
  4. Tekan butang ‘Approve’ dan masukkan TAC untuk mengemaskini tetapan anda.