Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah cara untuk saya melakukan transaksi berjadual di Aplikasi CIMB OCTO? 

Log masuk pada Aplikasi CIMB OCTO > Transfer* > Pilih 'Schedule Transaction' > Pilih Tarikh Mula (Start date) > Pilih Ulang & Tarikh Tamat (Repeat & End Date) > Halaman Butiran Penerima (Recipient details page) > Halaman Pengesahan (Confirmation page) > Halaman Penerimaan (Acknowledgement page)

 

*anda boleh melakukan transaksi berjadual untuk:

  • Pemindahan Dana
  • Pembayaran Pinjaman/Pembiayaan
  • Pembayaran Kad Kredit
  • JomPAY