Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bolehkah saya mendaftar satu (1) ID DuitNow dengan beberapa akaun bank?

Tidak. Setiap ID DuitNow mestilah terikat dengan satu bank akaun untuk memastikan ia dikredit kepada bank akaun yang betul.