Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bolehkah saya menyembunyikan amaun ‘Quick Balance’?

 

Ya, anda boleh. Sila ikut langkah berikut:

  1. Log masuk > tekan ‘Manage homescreen’ atau ‘Manage Quick Menu’ > tab ‘Enable Quick Balance’
  2. Matikan togol ‘Show Balance’
  3. Tekan ‘Done’ untuk menyimpan perubahan