Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Siapakah yang layak untuk melakukan Pengiriman Luar Negara/SpeedSend?

Pengguna yang memiliki Akaun Semasa (Current Account) dan/atau Akaun Simpanan (Saving Account), kecuali berikut: 

 • Pelajar Warga Negara Asing (Sekiranya Pekerjaan Pengirim adalah Pelajar  dan bukan warganegara Malaysia)
 • Pelanggan remaja (Sekiranya Pengirim adalah seorang Remaja)
 • Pengguna yang tidak mempunyai akaun CASA yang aktif, seperti berikut:
  • Pengguna yang mendaftar dengan akaun Kad Kredit
  • Pengguna yang mendatar dengan akaun Pinjaman/Pembiayaan
  • Pengguna yang mendaftar dengan akaun Amanah Saham
  • Pemilik Tunggal (hanya terpakai untuk SpeedSend)