Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah yang dimaksudkan dengan Senarai Terkini (‘Recent List’) dalam menu "Foreign Transfer" yang dapat dilihat pada Aplikasi CIMB OCTO?

Senarai Terkini (‘Recent List’) ini merupakan 10 rekod terkini yang telah digunakan oleh pengguna dalam tempoh masa 90 hari.