Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Bagaimanakah cara untuk saya melakukan Pemindahan Telegrafik Luar Negara / SpeedSend menggunakan Aplikasi CIMB OCTO?

 1. Pilih ikon [Foreign Transfer]
 2. Pilih Negara Bank Penerima (Recipient Bank Country) > Mata Wang Penerima (Receiving Currency)
 3. Pilih akaun debit
 4. Pilih cara pengiriman wang "Transfer Type" (Pengiriman ke Akaun / Penerimaan Wang Tunai) ("Transfer to Account / Cash Collection")
 5. Pilih mata wang pengirim "Sending Currency"  > Masukkan Amaun
 6. Pilih Cara Bayaran "Payment Type" (FTT / SpeedSend)
 7. Masukkan butiran penerima, alamat penerima dan alamat bank (sekiranya diperlukan) 
 8. Masukkan butiran pengirim
 9. Pilih tujuan pembayaran "Purpose of Payment"
 10. Semak dan sahkan transaksi melalui SecureTAC