Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah kesemua transaksi yang layak untuk permohonan FPP akan dipaparkan pada aplikasi CIMB OCTO?

Aplikasi CIMB OCTO hanya akan memaparkan sehingga 20 transaksi kad kredit yang layak bagi tempoh 30 hari kalendar yang lalu dengan amaun RM500 atau lebih bagi setiap transaksi. Sekiranya anda ingin melakukan permohonan bagi transaksi yang tidak dipaparkan pada aplikasi CIMB OCTO, sila hubungi Pusat Panggilan Pengguna kami untuk bantuan.