Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah yang dimaksudkan dengan “Flexi Payment Plan/ Flexi Payment Plan-i (FPP)”?

FPP ialah program yang membolehkan anda menukar transaksi kad kredit anda kepada pelan ansuran bulanan di mana amaun yang ditukar dibayar balik bersama dengan faedah/caj kemudahan yang perlu dibayar secara ansuran bulanan sepanjang tempoh pembayaran selama 6, 12 atau 24 bulan.