Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah terdapat waktu tertentu bagi saya melakukan permohonan FPP?

Anda hendaklah melakukan permohonan FPP selewat-lewatnya 3 hari sebelum tarikh akhir bayaran Kad Kredit/-i. Sekiranya anda terlepas tarikh akhir tersebut, anda tidak lagi boleh melakukan permohonan FPP bagi transaksi itu.