Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah terdapat amaun transaksi minimum atau maksimum yang melayakkan saya untuk melakukan permohonan FPP?

Ya. Amaun transaksi minimum yang boleh diubah kepada FPP adalah RM500 bagi setiap transaksi dan amaun maksimum adalah tertakluk kepada baki tertunggak dan had kad kredit anda.