Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah yang termasuk dalam fungsi Simpanan Tetap (FD) dalam Aplikasi CIMB OCTO?

Anda boleh melakukan perkara berikut: 

  • Mohon Simpanan Tetap
  • Kemaskini Simpanan Tetap  (pengecualian kepada simpanan tetap yang dilakukan melalui saluran bukan internet, contoh: ATM / Cawangan)
  • Pengeluaran Simpanan Tetap (pengecualian kepada simpanan tetap yang dilakukan melalui saluran bukan internet, contoh: ATM / Cawangan)