Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah had pindahan untuk Pembayaran DuitNow QR kepada Peniaga dikongsi bersama dengan Pembayaran kepada Seseorang?

 

Tidak, had pindahan adalah tidak dikongsi. Had pindahan untuk Pembayaran kepada Peniaga dihadkan kepada RM20,000 sehari, manakala had untuk Pembayaran kepada Seseorang adalah dikongsi dengan pindahan kepada pihak ketiga seperti IBG, Pindahan Segera dan DuitNow yang dihadkan kepada RM50,000 sehari.