Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bolehkah saya menukar akaun untuk transaksi DuitNow QR?

 

Sila ikut langkah berikut:

  1. Log masuk dengan kata laluan > tekan ‘More’ > ‘Settings’ > ‘Manage QR’ > ‘DuitNow QR’
  2. Tekan ‘Default Account’ > Pilih akaun untuk ‘Transfer to Others (Pindahan kepada Lain-lain), Payment to Merchants (Pembayaran kepada Peniaga) atau Receiving Money (Penerimaan Wang)’ daripada senarai dropdown
  3. Tekan ‘Done’ untuk menyimpan perubahan

 

Perkhidmatan ini terpakai untuk pelanggan yang mempunyai akaun Simpanan atau Semasa yang aktif dengan pihak Bank.