Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Dengan tidak sengaja saya telah membuat pemindahan kepada penerima yang salah. Bagaimana caranya untuk saya mendapatkan wang saya kembali?

 

Anda boleh membut panggilan kepada Pusat Panggilan Pengguna untuk melaporkan pertikaian dalam masa 30 hari kalendar dari tarikh transaksi. Sebarang bayaran pulangan balik, sekiranya ada, akan menggunakan Ringgit Malaysia dan berkemungkinan akan terdapat pengurangan daripada jumlah asal pemindahan berdasarkan kadar penukaran mata wang asing yang berkaitan pada masa transaksi bayaran balik.